Պիտակ: Հաշմանդամություն ունեցող անձ

«Վանաձոր քաղաքի պետական կառույցիների ֆիզիկական մատչելիության և մատուցվող ծառայությունների հասանելիության մոնիթորինգ»-ի...

«Մարդու իրավունքներ․ մշտադիտարկում և հրապարակայնություն» ծրագիր շրջանակներում «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՀԿ-ի կողմից իրականացվրել է «Վանաձոր քաղաքի պետական կառույցիների ֆիզիկական մատչելիության և մատուցվող...

Պետական կառույցների անմատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձր տոկոս է կազմում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարավետ միջավայր ստեղծելը մնում է Հայաստանի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը, թեև օրենսդրական դաշտում առկա են մի շարք իրավական նորմեր...