Army

Military Prosecutor’s Office is guided by folklore rules

While investigating the official versions of soldiers’ death cases, one might think that they have a special group of scriptwriters in the Military Prosecutor's Office. Bright imagination and minimum legal knowledge are needed for...

THE THIEVES OF FUEL HAVE DESTROYED SOLDIERS FOR YEARS

One of the disclosures of the National Security Service is about embezzlement of fuel at the N military unit from December 2017 to June 2018. Criminal cases have been instituted under article 179 of...

Azerbaijani Emplacements in Nakhijevan Were Suppressed

The armed forces of Azerbaijan fired at the village of Areni, Armenia in the evening of September 15. The enemy’s emplacements were suppressed with counteraction, the spokesperson for the Ministry of Defense of Armenia...

«Մամաս խելոք, շնորհքով, անշառ կին էր, սպանողը մարդո՞ւց է ծված եղել, թե՞ հրեշից, չեմ...

Դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան Գյումրու Սլաբոդկա թաղամասում սպանված հավաքարար, 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանի աղջիկը՝ Անահիտ Ղուկասյանը չի կարողանում ընդունել, որ մայրն էլ չկա: Այդ օրը առավոտյան 7-ին անհայտ անձը...

“I would be foolish if I did not do that:” Seyran Ohanyan left deep...

The Committee on investigation of the circumstances of the April War will commence its work on Tuesday in the National Assembly. The powers of the Investigative Committee will be exercised by the...

The Investigative Committee of the Republic of Armenia “washed out” The Court of Cassation’s...

Criminal case of Arthur Hakobyan, who had obtained mental problems during his military service, has been dropped, and no criminal prosecution against his commander Jivan Mkrtchyan will be implemented. The decision was...

“My mother was a smart, gentle, innocent woman: I cannot imagine, was the murderer...

Anahit Ghukasyan, the daughter of 57-year-old Julieta Ghukasyan, who was killed in the Slabodka district of the town of Gyumri early in December, is unable to admit that her mother is no...

The commander of the battalion beat the soldier with mental disorder. He is in...

Yurik Broyan, a 19-year-old resident of Jrarat village, Armavir province of Yezidi origin, has a genetic mental illness. His uncle has the same illness, and his brother is epileptic. Nevertheless, in August,...

“Hey! Are you still alive? You’ll see what we’ll do with you!”: The raped...

A resident of Yerevan, who serves in one of the military units of the Martakert region of the Defense Army, soldier K. is being sued. The boy is charged with Article 333 of the...

The soldier’s violated rights are being restored four years later

After four years of court protractions, the violated rights of the soldier Arthur Hakobyan, who suffered a mental illness due to tortures, are being restored. The Cassation Court recently satisfied the cassation...