Army

“Hey! Are you still alive? You’ll see what we’ll do with you!”: The raped...

A resident of Yerevan, who serves in one of the military units of the Martakert region of the Defense Army, soldier K. is being sued. The boy is charged with Article 333 of the...

“Gevorg Haroyan did not commit suicide; He was tortured and killed “

His genetic characteristics are absent from his gunshot trigger. There are two different persons’ genetic characteristics on the trigger of the gun. "The 21-year-old Gevorg Haroyan...

Captain Andranik Mkrtchyan’s posthumous note is falsification: The lawyer demands the investigator to recuse...

A new fact has been revealed, which proves that the hypothesis of suicide of the April War hero Capitan Andranik Mkrtchyan (killed on August 20, 2017 in N military unit of the...

“Remove the False Label of Suicide from Our Sons”։ Prime Minister Nikol Pashinyan Receives...

The parents of about 10 soldier who were killed in the army and whose deaths were labeled as "suicides", met with the acting prime minister of Armenia Nikol Pashinyan today. The meeting...

“At the moment, the rights of the soldiers serving in the army are not...

“The cases labeled as suicides in the army are always dubious. Months ago, Nikol Pashinyan mentioned that he was very interested in the army, but I notice now that, at the moment,...

«Մամաս խելոք, շնորհքով, անշառ կին էր, սպանողը մարդո՞ւց է ծված եղել, թե՞ հրեշից, չեմ...

Դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան Գյումրու Սլաբոդկա թաղամասում սպանված հավաքարար, 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանի աղջիկը՝ Անահիտ Ղուկասյանը չի կարողանում ընդունել, որ մայրն էլ չկա: Այդ օրը առավոտյան 7-ին անհայտ անձը...

“Not only serviceman Yurik Broyan is not a cheater, but his actions did not...

"Not only serviceman Yurik Broyan has not been recognized as a cheater, his actions did not have deceiving character at all. The conclusion of the supplementary forensic psychiatric examination reaffirmed this," says...

Bedwetting as stigma for soldiers

The list of diseases determining the degree of suitability for military service was last revised in April 2018. The Ministry of Defense developed a large document consisting of 103 articles. The government...

“It was Children’s War” Nvard Sloyan

It is the second day since they receive guests – journalists, people from the military commissariat, and just unknown people—in the house of one of the first victims of the April war,...

The court examines the suitability of a soldier with “behavioral disorders”

The Administrative Court today, under the presidency of Judge Liana Hakobyan, started its first session of the lawsuit based on Yurik Broyan's claim against the Central Medical Commission challenging the verdict on...